Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

  • Zapewniamy realizację wszystkich terapii zarekomendowanych w orzeczeniach.
  • Na terenie szkoły odbywają się zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna, TUS, socjoterapia i zajęcia z logopedą.
  • Osoba tutorska/tutor/tutorka osoby uczącej się w szkole pozostaje w kontakcie z zespołem prowadzącym terapie.
  • Większość terapii (poza zajęciami z psychologiem) odbywa się w parach lub małych grupach, by dać osobom uczestniczącym okazję do kontaktów rówieśniczych.