Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

W roku szkolnym 2024/2025 ruszamy z jedną klasą pierwszą.

Zgłoszenia @ przyjmujemy w terminie od 12.02.2024 do 12.04.2024

Proces rekrutacji będzie się składał z następujących etapów:

1. Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia

prosimy o przyniesienie:

    • kopii najbardziej aktualnego orzeczenia

    • opinii wychowawcy o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

2. Rozmowa indywidualna z kandydatem

3. Spotkanie grupowe młodzieży ubiegającej się o miejsce w LO Wspierania Rozwoju

(wspólne popołudnie do późnych godzin wieczornych w szkole).

W celu wzięcia udziału w rekrutacji prosimy o przesłanie maila na adres: sekretariat@liceumwspierania.edu.pl

Mail powinien zawierać:

  • imię i nazwisko kandydata,

  • imię i nazwisko rodzica/ opiekuna,

  • informację o tym, do której klasy chcieliby państwo zapisać dziecko;

  • informację o tym, czy mieszkają państwo na Bielanach;

  • informację o tym, z jakiego powodu wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  • telefon kontaktowy.

Zależy nam na tym, aby w każdej klasie byli uczniowie o zbliżonym poziomie funkcjonowania poznawczego i społecznego.

Dzięki temu młodzież będzie mogła nawiązywać ciekawe relacje społeczne, wspólnie tworzyć interesujące projekty, dzielić się swoimi pasjami i zainteresowaniami, co będzie sprzyjać ich rozwojowi.

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają kandydaci z Bielan.