Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

Katarzyna Truchel

Dyrektor
Więcej

Nauczyciele

W naszym liceum realizujemy nauczanie przedmiotowe zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas I-IV liceum ogólnokształcącego.

Rolą nauczycieli jest prowadzenie ciekawych i praktycznych zajęć, dostosowując ich poziom oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów.

Do nauczycieli przedmiotów można zgłaszać wszystkie wątpliwości i pytania dotyczące edukacji, przygotowania do egzaminu maturalnego i klasyfikacji.

Wychowawcy i terapeuci

Wychowawcy i terapeuci pełnią w naszej szkole trzy bardzo ważne role:

  • prowadzą zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe;

  • wspomagają uczniów podczas zajęć przedmiotowych (na każdej lekcji poza nauczycielem danego przedmiotu obecny jest też wychowawca lub terapeuta);

  • wspomagają nauczycieli w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć, aby zapewnić jak najlepsze efekty nauczania;

  • kierują procesem terapeutycznym, stale współpracując z nauczycielami i rodzicami uczniów.

Do wychowawców i terapeutów można zwracać się z pytaniami dotyczącymi terapii, codziennego funkcjonowania w szkole i w grupie rówieśniczej.

Pracownicy administracyjni i porządkowi

Pracownicy administracyjni i porządkowi dbają o to, by od formalnej i technicznej strony, życie szkoły przebiegało sprawnie. Rodzice i uczniowie mogą zwracać się do nich z pytaniami dotyczącymi formalności i dokumentacji.