Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

OD KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA DO SZKOŁY?

Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail w terminie od 12.02.2024 do 12.04.2024
Szczegóły dostępne w zakładce “Dla kandydatów -> Rekrutacja”.

DLA KOGO JEST TA SZKOŁA?

Liceum jest przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego.

CZYM RÓŻNI SIĘ OPINIA PSYCHOLOGICZNA OD ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

Opinia psychologiczna pomaga nam ocenić, jakie deficyty rozwojowe utrudniają dziecku funkcjonowanie w szkole, jakie ma ono trudności, ograniczenia i możliwości. Opinia jest bardzo pomocna w takim ułożeniu indywidualnej strategii rozwoju dla każdego dziecka, tak by mogło ono w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny. Natomiast tylko orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, na podstawie  którego rodzic może i powinien starać się o zapewnienie specjalnych warunków edukacyjnych dla dziecka w szkole. Są one dokładnie opisane w części orzeczenia zwanej „zalecenia”.

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO TEJ SZKOŁY?

Rekrutację uczniów rozpoczniemy jak tylko skompletujemy zespół pedagogiczno-terapeutyczny.

Informacje będą dostępne w zakładce “Dla kandydatów”.