Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

  • Każda osoba ucząca się w edukacji domowej objęta jest opieką tutorską.
  • Do obowiązków tutora/tutorki/osoby tutorskiej należy również wychowawstwo grupy osób, z którymi pracuje.
  • Podczas cotygodniowej konsultacji, osoby uczące się w szkole wspólnie szukają możliwości wsparcia i rozwoju, wyznaczają cele, omawiają postępy i trudności, planują zaliczenia.
  • Tutor/tutorka/osoba tutorska przeprowadza zaliczenia materiału (w formie prac pisemnych, projektów, prezentacji, filmów, innych ustalonych przez kadrę pedagogiczną) i przekazuje je do oceny kadrze nauczycielskiej.
  • Rodzice mają możliwość umawiania się na rozmowy i spotkania w wyznaczonych godzinach.