Liceum Ogólnokształcące Wspierania Rozwoju

  • Raz w tygodniu odbywa się spotkanie grupowe osób, które pracują z tą samą osobą tutorską/tutorką/tutorem. Grupy są 4-7 osobowe, a zajęcia skupiały się na integracji, rozwijaniu kompetencji społecznych, opiekowaniu spraw bieżących i zajmujących dla grupy, nie realizacji programu nauczania.
  • Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych opartych o zainteresowania osób związanych ze społecznością edukacji domowej. Udział w nich jest w pełni dobrowolny, można włączać się na tyle na ile ma się przestrzeń. Przykładowe zajęcia: glina, boks, planszówki, koła zainteresowań.
  • Oferujemy możliwość korzystania ze wspólnej przestrzeni, urządzonej dla społeczności osób związanych z edukacją domową.